top of page
SE-ED Flash Cards สัตว์โลกน่ารู้
 
REVIEW:

"เป็นบัตรคำศัพท์ที่มีรูปภาพสัตว์ สีสันสวยงาม ใช้งานง่าย แถมมีคำถามข้างหลังบัตร ให้ฝึกพูดคุยกับเด็กๆ ได้อีก"

 

HIGHLIGHTS:​

หนังสือพร้อมบัตรคำศัพท์สุดคุ้ม! เตรียมความพร้อมหนูน้อยเก่งอังกฤษ ด้วยบัตรภาพถ่ายจากภาพจริง สร้างคลังศัพท์ 56 คำ ที่พบเห็นในชีวิตประจำวัน เรียนรู้ตัวอักษรแบบพิมพ์ใหญ่และพิมพ์เล็ก พร้อมตัวอย่างประโยคสนทนา ศัพท์พร้อมความหมาย และข้อมูลเสริมความรู้เกี่ยวกับศัพท์

bottom of page