top of page
ไดโนน้อยไม่กล้าพูดหน้าชั้นเรียน
REVIEW:

"หนังสือสำหรับเด็กที่ถ่ายทอดปัญหาของเด็กในวัยเรียนผ่าน อลัน ไดโนน้อยที่ไม่กล้าพูดหน้าชั้นเรียน เพื่อปลูกฝังให้เด็กรู้จักพัฒนาตนเองและอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมอย่างมีความสุขและมั่นใจ"

HIGHLIGHTS:​

หนังสือภาพสุดน่ารักจากประเทศเกาหลี

bottom of page