top of page
ไดโนน้อยไม่มั่นใจในตัวเอง
 
REVIEW:

"หนังสือเล่มนี้จะช่วยให้เด็กๆ เกิดความมั่นใจในตัวเองได้! หนังสือภาพที่มีเรื่องราวเกี่ยวกับไดโนน้อย วิกกี้ ผู้ไม่เชื่อมั่นในตัวเอง แฝงความน่ารักและบอกวิธีสร้างความเชื่อมั่นให้เด็กๆ เมื่อต้องมาอยู่ในสังคมโรงเรียนที่ยังไม่คุ้นเคย เขียนโดยครูประถมชาวเกาหลี ผู้หลงใหลในวรรณกรรมเด็กและเยาวชน"

 
HIGHLIGHTS:​

หนังสือภาพเพื่อการพัฒนาพฤติกรรมของเด็กเล็ก

bottom of page