top of page
เศรษฐีชี้ทางรวย
REVIEW:

"หากมีคนถามว่า หนังสือเปลี่ยนชีวิตมีเล่มไหนบ้าง The Richest Man in Babylon คือหนึ่งในนั้น ด้วยหลักการบริหารเงินแสนง่าย ที่คนธรรมดาอ่านแล้วเข้าใจทันที จึงสร้างแรงบันดาลใจได้ไม่ยากเลย"

HIGHLIGHTS:​

หนังสือการเงินพื้นฐานอายุเกือบ 100 ปี พิมพ์ไปแล้วกว่า 25 ภาษาทั่วโลก ภาษาไทยพิมพ์ซ้ำกว่า 20 ครั้ง

bottom of page