top of page
พ่อรวยเล่าเรื่อง # 16 : เกมการเงินของคนรวย
REVIEW:

"พ่อรวยเล่าเรื่อง เกมการเงินของคนรวย เล่มนี้ บอกเล่าเรื่องราวที่เหล่ามหาเศรษฐีและผู้มีอำนาจทางการเงินของโลกคบคิดกันนำเงินออกจากกระเป๋าของเราได้อย่างไร ทำไมเราทำงานหนัก เงินเดือนเพิ่มขึ้น แต่กลับจนลงทุกวัน เราจะได้เรียนรู้กฎการเงินใหม่ 8 ประการที่จะทำให้เรารู้ทันเกมการเงินที่เหล่าผู้มีอำนาจทางการเงินของโลกกำหนดขึ้น ให้เราสามารถเล่มตามเกมของเขา และพร้อมจะเป็นผู้ชนะในเกมนี้ร่วมกับพวกเขา และที่สำคัญ...ทำให้เรารวยเหมือนพวกเขาในที่สุด มันเป็นเรื่องง่ายกว่ามากที่คุณจะเปลี่ยนแปลงตัวเอง แทนที่จะรอคอยให้ผู้นำของคุณเปลี่ยนระบบไปจากเดิม ถึงเวลาหรือยังที่คุณจะควบคุมเงินและอนาคตทางการเงินด้วยตัวของตัวเอง ถึงเวลาหรือยังที่คุณจะได้รู้ในสิ่งที่ผู้มีอิทธิพลทางการเงินของโลกไม่ต้องการให้คุณรู้ ถึงเวลาหรือยังที่ความซับซ้อนและความสับสนของหลักทางการเงิน จะถูกแปลงเป็นเรื่องง่ายๆ ถ้าคำตอบของคำถามทั้งหมดคือ "ใช่" หนังสือเล่มนี้เขียนขึ้นมาเพื่อคุณโดยเฉพาะ"

HIGHLIGHTS:​

พ่อรวยเล่มแรกที่เขียนบนโลกอินเทอร์เน็ต ในสภาวะวิกฤติทางการเงินที่ทั่วโลกกำลังเผชิญและจะถูกจารึกไว้ในประวัติศาสตร์หน้าใหม่

bottom of page