top of page
พ่อรวยสอนลูก #18 : สร้างความได้เปรียบทางการเงิน
REVIEW:

"ค้นหาความรู้ทางการเงิน ที่คุณไม่มีวันได้เรียนรู้จากโรงเรียน งานเขียนใหม่ ของโรเบิร์ต คิโยซากิ ที่ท้าทายผู้คนทั่วโลกให้หยุดยอมรับกับชะตาชีวิตทางการเงินอันสุดแสนจะเลวร้าย ความรู้ทางการงินที่แท้จริงคือ หนทางในการสร้างชีวิตในแบบที่คุณต้องการ เพื่อตัวคุณเองและครอบครัว สิ่งเดียวที่คุณต้องเปลี่ยนคือ สิ่งเดียวที่คุมมันได้อย่างแท้จริง ซึ่งนั่นก็คือตัวของคุณเอง เนื้อหาในเล่มเป็นการบอกเล่าเรื่องราวการศึกษาหาความรู้ทางการเงิน เพื่อสร้างความได้เปรียบที่ไม่เป็นธรรม 5 ประการ ซึ่งจะพบได้จากกระบวนการศึกษาทางการเงินอย่างแท้จริงเท่านั้น อันได้แก่ความได้เปรียบที่ไม่เป็นธรรม...ความรู้ ภาษี หนี้ ความเสี่ยง และผลตอบแทน โรเบิร์ตได้พิสูจน์องค์ความรู้ของพ่อรวย เพื่อตอกย้ำให้ทุกคนเชื่อและเข้าใจผ่านกระบวนการศึกษาที่แท้จริง นั่นก็คือการนำองค์ความรู้มาประยุกต์ใช้ให้เกิดเป็นผลลัพธ์จริงที่จับต้องได้ ด้วยสไตล์ของพ่อรวย "พ่อรวยสอนลูก สร้างความได้เปรียบทางการเงิน" เล่มนี้ จะท้าทายคุณผู้อ่านให้เห็นคุณค่าของพลังการศึกษาทางการเงินที่แท้จริงว่า "

HIGHLIGHTS:​

พลังความรู้ทางการเงิน เพื่อสร้างความได้เปรียบที่ไม่เป็นธรรม ค้นหาความรู้ทางการเงิน ที่คุณ ไม่มีวัน ได้เรียนรู้จากโรงเรียน

bottom of page