top of page
พ่อรวยสอนลูก # 20 : พ่อรวยพยากรณ์
REVIEW:

"วิกฤตการณ์ทางการเงิน" ที่ส่งผลกระทบไปทั่วโลกกำลังจะเกิดขึ้นอีกครั้ง ซึ่งเป็นสิ่งที่พ่อได้เคยพยากรณ์มานานแล้ว โรเบิร์ตจึงได้นำมาถ่ายทอดเพื่อให้ผู้อ่านสามารถ "เตรียมตัว" รับมือกับหายนะในครั้งนี้ เพราะเขาไม่ได้เพียงแค่แจ้งเหตุของภัยพิบัติ แล้วให้ผู้อ่านตกอยู่ในอาการหวาดวิตก โดยไม่สามารถแก้ไขอะไรได้เลย แต่จะเป็น "คู่มือนำทางให้รอดพ้นจากวิกฤตการณ์ในครั้งนี้ รวมทั้งเปลี่ยนวิกฤตให้เป็นโอกาส เพื่อสร้างความร่ำรวยจากมันให้ได้"

HIGHLIGHTS:​

วิกฤตการณ์ตลาดหุ้นและการเงินโลกครั้งประวัติศาสตร์กำลังจะเกิดขึ้นอีกครั้ง ได้เวลาเตรียมตัวให้พร้อม เพื่อรับมือกับความร่ำรวยที่กำลังเดินมาหาคุณ

bottom of page