top of page
พ่อรวยสอนลูก # 22 : โอกาสอีกครั้ง มั่งคั่งอีกหน
REVIEW:

"โลกของการเงินและการลงทุนได้เปลี่ยนไปแล้ว ในอดีต การเรียนหนังสือ หางานทำ ขยันทำงาน เก็บออม ซื้อบ้าน ปลดหนี้ ลงทุนระยะยาวในตลาดหุ้น เพื่อให้มีเงินใช้หลังเกษียณ สำหรับโลกยุคใหม่นี้มันไม่ใช่แล้ว ถ้าคุณไม่มีความรู้เรื่องการเงินและการลงทุน คุณจะกลายเป็นคนจนโดยไม่รู้ตัว โรเบิร์ตจะอธิบายให้คุณรู้ว่า โอกาสที่สองคืออะไร? และคุณจะคว้ามันไว้ได้อย่างไร? เพื่อคุณจะได้ไม่ตกลงไปในหลุมดำของโลกการเงินที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว"

HIGHLIGHTS:​

สำหรับเงิน ชีวิต และโลกของคุณ

bottom of page