top of page
พ่อรวยสอนลูก # 23 : ได้เวลาตื่นแล้วคุณผู้หญิง!
REVIEW:

"ด้วยสไตล์อันเป็นเอกลักษณ์ "คิม คิโยซากิ" นำเสนอวิธีง่ายๆ ในการค้นพบความกล้าหาญ เอาชนะความรู้สึกสับสน ตลอดจนการสร้างความเชื่อมั่นต่อการทำความฝันให้เป็นจริง โดยเล่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นจริงกับตัวเธอเองและผู้หญิงคนอื่นๆ เกี่ยวกับธุรกิจและการลงทุน ช่วยสร้างความกล้าหาญ ความเข้าใจ และความอัศจรรย์ใจให้กับคุณ เรียกร้องให้ผู้หญิงทุกคนเผชิญหน้ากับความท้าทาย ความล้มเหลว เรื่องตลกขบขัน รวมทั้งชัยชนะอันน่ายินดี เพื่อลุกขึ้นมาลงมือทำ และนำพาไปสู่ชีวิตที่มั่งคั่งที่คุณคู่ควร"

HIGHLIGHTS:​

คำเชิญชวนสำหรับผู้หญิง นี่คือสื่งที่จำเป็นอย่างแท้จริง เพื่อรางวัลแห่งอิสรภาพทางการเงิน

bottom of page