top of page
พ่อรวยสอนลูก # 25 : ทำไมคนรวยยิ่งรวยขึ้น
 
REVIEW:

"หนังสือเล่มนี้เขียนขึ้นเนื่องในโอกาสครบรอบ 20 ปี ของหนังสือ "พ่อรวยสอนลูก" ซึ่งเริ่มต้นจากการแยกแยะได้ว่า.. อะไรคือทรัพย์สิน อะไรคือหนี้สิน ไปสู่การการสร้างและสะสมทรัพย์สิน เพื่อสร้าง "Passive Income" เพื่อให้เราไปสู่อิสรภาพทางการเงิน ซึ่งถือเป็นขั้นประถมของการศึกษาทางการเงิน "ทำไมคนรวยยิ่งรวยขึ้น พ่อรวยสอนลูกฉบับมหาวิทยาลัย" เปรียบเหมือนบทเรียนขั้นสูงสำหรับผู้ที่ผ่านบทเรียนเบื้องต้นของพ่อรวย ให้พาชีวิตไปสู่จุดที่ไม่มีความกังวลทางการเงิน และที่สำคัญ เพื่อเตือนผู้อ่านให้เตรียมพร้อมรับมือกับวิกฤติทางการเงินและเศรษฐกิจที่จะเกิดขึ้นอีกครั้ง วิกฤติครั้งนี้ก่อตัวขึ้นมานานแล้ว สาเหตุเนื่องจากรัฐบาลทั่วโลกต่างก็พิมพ์เงินออกมามากมายอย่างไม่มีขีดจำกัด ทำให้เกิดภาวะเงินเฟ้อไปทั่วโลก ซึ่งจากที่ "โรเบิร์ต" คาดการณ์ วิกฤติครั้งนี้จะหนักและรุนแรงกว่าทุกครั้งที่พวกเราเคยเจอมาหลายเท่า โรเบิร์ตต้องการให้พวกเราตระหนักและเตรียมพร้อมรับมือกับมันให้ได้ นอกจากนี้เขายังบอกให้รู้ว่า เราจะรวยจากวิกฤตินี้ได้ ถ้าเรามีความรู้เรื่องการวางแผนเงินที่ดี นอกจากบอกให้รู้ถึงวิกฤติที่จะเกิดขึ้นแล้ว มันยังมีเนื้อหาความรู้ทางการเงินที่แท้จริงตามแบบฉบับของพ่อรวยอย่างครบถ้วน และที่แตกต่างจากหนังสือในซีรีส์ที่เขาเขียนคือ เนื้อหาในเล่มยังมีมิติทางด้านจิตวิญญาณ จริยธรรม และความเป็นมนุษย์ ทั้งยังตั้งคำถามและตอบคำถามที่คนส่วนใหญ่สงสัยมาตลอดคือ "ทำไมคนรวยถึงรวยขึ้น พวกเขารู้อะไรที่เราไม่รู้ และพวกเขาทำอะไรที่เราไม่ได้ทำ" "

 
HIGHLIGHTS:​

โรงเรียนสอนอะไรคุณเรื่องเงินบ้าง หนังสือเล่มนี้สอนสิ่งที่โรงเรียนของคุณไม่ได้สอน

bottom of page