top of page
Super Easy Excel
REVIEW:

"Excel ง่ายมากฉบับเล็กๆ พกพา แต่เนื้อหาไม่เล็ก!! อัดแน่นตั้งแต่ระดับง่ายๆ ขั้นอนุบาลเริ่มเรียนรู้ ไต่สู่ขั้นเทพ Excel ไขข้อข้องใจกับการใช้งาน การใช้สูตร ฟังก์ชั่น ที่มักพบเจอประจำแต่ทำไม่เป็น การจัดการเรื่องวุ่นๆ ไปจนถึงคีย์ลัดทีผู้ใช้อาจไม่เคยรู้จักมาก่อน ด้วยภาษาง่ายๆ เข้าใจเร็ว ทำตามได้ง่ายๆ ทีละขั้นตอน"

 
HIGHLIGHTS:​

Excel ฉบับพกพา แต่เนื้อหาไม่เล็ก!! อัดแน่นตั้งแต่ระดับขั้นอนุบาลที่เริ่มเรียนรู้ จนไต่สู่ขั้นเทพ Excel

bottom of page