top of page
ถ่ายภาพให้มีพลัง (The Power of Image)
REVIEW:

"นำเสนอ 60 แนวคิดง่ายๆ ในการถ่ายภาพ พร้อมนำเสนอภาพตัวอย่างทั้งภาพวิวทิวทัศน์และภาพบุคคล หนังสือเล่มนี้จะช่วยให้นักถ่ายภาพ รวมทั้งผู้ที่สนใจในการฝึกฝนถ่ายภาพ ได้มีเทคนิคและมุมมองการถ่ายภาพที่แม่นยำมากขึ้น"

 
HIGHLIGHTS:​

หนังสือถ่ายภาพที่เป็นพี่เลี้ยง ช่วยให้คุณกลายเป็นมืออาชีพ

bottom of page