top of page
การเขียนโปรแกรมด้วย Java สำหรับผู้เริ่มต้น 
REVIEW:

"เนื้อหาที่จำเป็นต้องรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ Java เริ่มต้นการเขียนโปรแกรมจากขั้นพื้นฐาน เขียนโค้ดบนเครื่องมือที่ชาญฉลาด ใช้เครื่องมือที่เป็นมาตรฐานของ Java พร้อมตัวอย่าง แบบฝึกหัด และเวิร์คช็อปที่หลากหลาย"

 
HIGHLIGHTS:​

รวมเนื้อหาเกี่ยวกับ Java ที่จำเป็นต้องรู้ในเบื้องต้น พร้อมตัวอย่างและแบบฝึกหัดท้ายบท ตลอดจนเวิร์คช็อปที่หลากหลาย

bottom of page