top of page
สุดยอดเคล็ดลับอัพสกิล PHOTOSHOP
REVIEW:

"สุดยอดเคล็ดลับอัพสกิล Photoshop เล่มนี้ เกิดขึ้นมาเพื่อแนะนำวิธีเพิ่มพูนทักษะความสามารถในการใช้โปรแกรมได้อย่างอย่างเต็มประสิทธิภาพ และช่วยให้งานเร็วขึ้นได้จริง เคล็ดลับในหนังสือเล่มนี้จะเป็นรูปแบบ OnePage/OneStory หมายถึง การนำเสนอข้อมูลหนึ่งหน้าต่อหนึ่งเคล็ดลับเท่านั้น เพื่อให้คุณไม่ต้องพลิกหนังสือกลับหน้าไปมา คุณสามารถทำความเข้าใจเนื้อหาได้ภายในหน้าเดียว และยังสามารถพกหนังสือติดตัวไปไหนต่อไหน พร้อมหยิบมาใช้งานได้ทันทีได้อีกด้วย ซึ่งรูปแบบเนื้อหาที่ค่อนข้างกระชับจึงไม่เหมาะสำหรับมือใหม่ที่ใช้งานไม่เป็นเลย แต่จะเหมาะมากกับผู้ที่ใช้งานเป็นมาแล้วระดับหนึ่ง และอยากอัพสกิล Photoshop ของตัวเองให้ดียิ่งขึ้นไปอีก"

 
HIGHLIGHTS:​

รวมเคล็ดลับระดับ Advance การใช้งาน Photoshop

bottom of page