top of page
เตรียมพร้อมสอบท้องถิ่น
REVIEW:

"หนังสือเล่มนี้ ได้รวบรวมความรู้และแนวข้อสอบ เพื่อเป็นคู่มือสำหรับผู้ที่ต้องการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ ในสังกัดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น โดยเนื้อหาในส่วนภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) จะแบ่งเป็น 2 ส่วนคือ ส่วน ที่ 1 ความสามารถในการคำนวณหรือคณิตศาสตร์ ความสามารถการใช้เหตุผล และส่วนที่ 2 การใช้ภาษาไทย นอกจากนี้ยังเพิ่มส่วนที่ 3 รวมกฎหมายสอบท้องถิ่น ฉบับล่าสุด (รวมกฎหมายที่ใช้สอบ ภาค ก., ข. และท้องถิ่น) เข้าไว้ในเล่มนี้อีกด้วย"

 
HIGHLIGHTS:​

วิธีโค้ชตนเองอย่างไรให้มีความสุขและประสบความสำเร็จ คุณจะรู้ว่าการรักตัวเองได้มากขึ้นถึงมากที่สุดนั้นทำอย่างไร รักตัวเองยิ่งมาก การรักคนอื่นยิ่งไม่ต้องพยายาม สองสิ่งนี้นำมาซึ่งความสุขที่แท้จริงและดึงดูดความสำเร็จอย่างไร พบคำตอบในเล่ม

bottom of page