top of page
ควบคุมอารมณ์ได้เป็นนายชีวิต
REVIEW:

"บอกให้คุณรู้วิธีควบคุมอารมณ์เพื่อพัฒนาตนเองในด้านต่างๆ โดยอาจารย์ซ้ง นักจิตวิทยาผู้มีชื่อเสียง จะใช้วิชาความรู้เฉพาะทางและเคสตัวอย่างมาแนะนำให้คุณรู้จักควบคุมอารมณ์โดยผ่านวิธีสื่อสาร รูปแบบความคิด และการให้คำปรึกษาทางจิตวิทยา ให้นำไปใช้เพื่อเอาชนะข้อบกพร่องต่างๆ ของตัวเอง เปิดช่องทางพัฒนาตัวเองให้รวดเร็วยิ่งขึ้น"

 
HIGHLIGHTS:​

อย่าปล่อยให้อารมณ์ 1% ที่หลัดการควบคุม มาทำลายความพยายาม 99% ของคุณ

bottom of page