top of page
แบบฝึกหัดจับคู่คำศัพท์ภาษาอังกฤษ
REVIEW:

“แบบฝึกหัดจับคู่คำศัพท์ภาษาอังกฤษเล่มนี้ เลือกคำศัพท์พื้นฐานที่เด็กๆ ควรรู้ไว้กว่า 700 คำศัพท์ แบ่งเป็น 20 หมวด พร้อมทั้งวาดภาพประกอบสีสันสดใสเพื่อให้เกิดการจดจำความหมายของคำศัพท์ต่างๆ ได้ดียิ่งขึ้น ซึ่งจะทำให้การเรียนภาษาอังกฤษมีความน่าสนใจ ไม่น่าเบื่อ และได้ผลสัมฤทธิ์การเรียนภาษาอังกฤษที่ดีขึ้นกว่าเดิม"

 
HIGHLIGHTS:​

เกมจับคู่คำศัพท์ภาษาอังกฤษ สี่สีสวยงาม ฝึกทักษะภาษาอังกฤษ เตรียมความพร้อมของเด็กวัยอนุบาล

bottom of page