top of page
ปัญหารถยนต์ยอดฮิต
REVIEW:

"หนังสือ "ปัญหารถยนต์ยอดฮิต" เล่มนี้ เรียบเรียงขึ้นมาโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อต้องการให้คำแนะนำเกี่ยวกับการอ่านรหัสไฟเตือน ความหมายของรหัสไฟเตือน และวิธีการดับหรือรีเซ็ตไฟเตือนของรถยนต์ยี่ห้อต่างๆ ซึ่งจะเป็นประโยชน์แก่ช่างซ่อมรถยนต์มือใหม่ นักศึกษาช่างยนต์ ผู้ขับขี่รถยนต์ ตลอดจนผู้ที่สนใจทั่วไป ที่จะช่วยแก้ปัญหาไฟเตือนที่มักพบบ่อย เช่น ปัญหาไฟเตือนที่แผงหน้าปัดติดค้าง ไฟเตือนเอบีเอสไม่ยอมดับ ไฟเตือนกรองโซล่าไม่ยอมดับ ไฟเตือนสายพานไทมิ่งไม่ยอมดับ หรือถ้ามีไฟเตือนดวงใดดวงหนึ่งที่กล่าวมาแล้วติดขึ้นมาในขณะขับรถ อาจทำให้ผู้ขับขี่รู้สึกกังวลว่าจะขับรถต่อไปได้หรือไม่ อันตรายหรือไม่ ทำให้เกิดความไม่มั่นใจในการใช้รถ เนื่องจากรถยนต์รุ่นใหม่ในปัจจุบันนี้จะใช้อิเล็กทรอนิกส์เข้ามาควบคุมการทำงานของรถยนต์เกือบทุกระบบ"

HIGHLIGHTS:​

คู่มือข้างกาย รู้ไว้ ก่อนรถจะมีปัญหา

bottom of page