top of page
สุดยอด Concept เด็ด พิชิตคณิตอัจฉริยภาพ ป.1-3
REVIEW:

“หนังสือแบ่งเนื้อหาเป็นคอนเซปต์ 36 คอนเซปต์ ง่ายต่อการศึกษาด้วยตนเอง ครอบคลุมแนวข้อสอบคณิต สสวท. ป.3 แต่ละ Concept ประกอบด้วย สรุปแนวคิด แบบฝึกหัด และเฉลยอย่างละเอียด สามารถเข้าใจด้วยตนเองและนำไปประยุกต์ในการสอบจริงได้เป็นอย่างดี นำไปใช้ประกอบการเรียน สอน สอบ ติว เหมาะกับนักเรียนที่เตรียมตัวสอบคณิตศาสตร์ โครงการอัจฉริยภาพฯ สสวท. ป.3 และผู้สนใจทั่วไป"

 
HIGHLIGHTS:​

เตรียมสอบโครงการอัจฉริยภาพ สสวท. แบ่งเนื้อหาเป็นคอนเซปต์ สรุปแนวคิด แบบฝึกหัดและเฉลยอย่างละเอียด

bottom of page