top of page
เดินออกจาก COMFORT ZONE ซะที!
REVIEW:

"ทำไมการเปลี่ยนแปลงจึงเกิดยากนัก? ทำไมเราจึงทำผิดซ้ำแล้วซ้ำเล่า? อะไรที่ขัดขวางเราไม่ให้ก้าวสู่ความสำเร็จ? คำตอบคือ "สัญชาตญาณ" ไงล่ะ! หนังสือเล่มนี้จะเปิดเผยวิธีคิดใหม่ เพื่อให้เอาชนะความเคยชินแบบเดิมๆ ที่มาจากระบบสัญชาตญาณของเรา ด้วยวิธีคิดแบบ "พลิกสัญชาตญาณ" โดยอธิบายอย่างลึกซึ้ง เพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมและความคิดในตัวเอง เมื่อสามารถเอาชนะสัญชาตญาณที่จำกัดคับแคบได้สำเร็จ เราจะได้ก้าวออกจาก COMFORT ZONE ได้อย่างไม่ต้องลังเลใจ ตลอดจนสามารถมองเห็นโลกที่แท้จริงและเห็นหน้าตาที่แท้จริงของสิ่งต่างๆ ได้ดียิ่งขึ้น”

HIGHLIGHTS:​

ทำไมการเปลี่ยนแปลงจึงเกิดยากนัก ทำไมเราจึงทำผิดซ้ำแล้วซ้ำ อะไรที่ขัดขวางเราไม่ให้ก้าวสู่ความสำเร็จ

bottom of page