top of page
Humble Leadership: อ่อนน้อมถ่อมตน พลังของผู้นำยุคใหม่
REVIEW:

“เมื่อคิดถึงคุณสมบัติที่ยอดเยี่ยมของผู้นำ สิ่งแรกที่เรามักจะนึกถึงคือ คุณสมบัติพิเศษต่างๆ เช่น ความสามารถพิเศษ การมีวิสัยทัศน์กว้างไกล เราไม่คาดหวังว่าจะเห็นความอ่อนน้อมถ่อมตนอยู่ในคุณสมบัติเหล่านั้น แต่ผลการวิจัยแสดงให้เห็นถึงประสิทธิผลของการเป็นผู้นำที่อ่อนน้อมถ่อมตน หนังสือเล่มใหม่ของเอ็ดการ์และปีเตอร์ ถ่ายทอดประสบการณ์จากการศึกษามาเป็นเวลาหลายทศวรรษ โดยเน้นถึงวัฒนธรรมองค์กร และความเป็นผู้นำ ผู้เขียนได้แสดงให้เห็นความสำคัญของความเป็นผู้นำในการทำให้องค์กรประสบความสำเร็จ และความสัมพันธ์ที่แข็งแกร่งกับเหล่าพนักงานทุกคน พวกเขาล้วนมีส่วนช่วยให้องค์กรประสบความสำเร็จ นี่คือหนังสือที่ผู้นำในทุกระดับต้องอ่าน เพื่อต้องการแสวงหาหนทางเพิ่มประสิทธิภาพและการจัดการ เพื่อให้องค์กรได้ประสบความสำเร็จตามแผนงานและวิสัยทัศน์"

HIGHLIGHTS:​

พลังของความสัมพันธ์  การเปิดใจ และความไว้เนื้อเชื่อใจ

bottom of page