top of page
การเงิน 101
REVIEW:

“การเงิน101 คือหนึ่งผลของเพจ Money Buffalo ที่ให้ความรู้ทางการเงินในประเด็นที่กำลังเป็นที่สนใจ ในรูปแบบที่ย่อยง่าย อ่านและฟังแล้วรู้สึกถึงความรู้ความสามารถที่เต็มเปี่ยม รวมถึงความเป็นกันเองกับผู้อ่าน มีการสอดแทรกกราฟิกสวยๆ ซึ่งน่าจะตรงใจและถูกสไตล์กับคนรุ่นใหม่ และยังคงเอกลักษณ์ของพวกเขาอยู่เหมือนเดิม เพิ่มเติมคือคัดสรรและรวมมาอยู่ในเล่มเดียว เรียกว่าถ้าอ่านจบ ก็ครบทุกกระบวนการวางแผนการเงินส่วนบุคคลพอดี โดยคุณสามารถนั่งอ่านหนังสือเล่มนี้ แล้วค่อยๆ วางแผนการเงินของตัวเองไปทีละขั้นทีละตอนได้เลย  ถ้าคุณกำลังมองหาหนังสือการเงินส่วนบุคคล ที่จะนำไปใช้กับชีวิตของคุณได้จริง และช่วยเปลี่ยนแปลงชีวิตของคุณไปในทิศทางที่คุณต้องการ ขอแนะนำให้คุณอ่านหนังสือเล่มนี้"

HIGHLIGHTS:​

พื้นฐานเรื่องการเงินที่ระบบโรงเรียนไม่เคยสอน

bottom of page