top of page
คัดศัพท์อังกฤษตามรอยประ
REVIEW:

เป็นหนังสือรวมคำศัพท์แยกเป็นหมวดหมู่ มีคำอ่าน คำแปล และภาพประกอบ คำศัพท์พิมพ์เป็นรอยประ เพื่อให้เด็กหัดลากเส้นตาม ซึ่งการคัดคำศัพท์ซ้ำๆ พร้อมกับการอ่านออกเสียงและดูภาพประกอบ จะทำให้เด็กจดจำคำศัพท์ได้แม่นยำ จะทำให้มีคลังคำศัพท์ในตัวมากพอ ทำให้การเรียนภาษาอังกฤษในระดับชั้นที่สูงขึ้น ประสบความสำเร็จด้วยดี เล่ม 1 ประกอบด้วยหมวด พืชผัก ผลไม้ สัตว์ และสถานที่ต่างๆ

HIGHLIGHTS:​

เป็นคู่มือฝึกทักษะ จดจำคำศัพท์ภาษาอังกฤษของเด็กวัยอนุบาลถึงประถมศึกษา ฝึกคัดลายมือ พร้อมทบทวนคำศัพท์

bottom of page