top of page
สรุปเนื้อหา 5 วิชา เตรียมสอบเข้า ม.1
REVIEW:

หนังสือเล่มนี้ สรุปเนื้อหาวิชาที่ใช้ในการสอบเข้า ม.1 เพื่อให้ผู้ใช้หนังสือนำไปใช้สรุปทบทวนเนื้อหาสำคัญที่จำเป็นต้องรู้และเข้าใจก่อนสอบ เนื้อหาที่สรุปมีความกระชับ สรุปย่อสิ่งที่ควรเข้าใจให้เข้าใจอย่างง่ายดาย และจดจำได้เพื่อนำไปต่อยอดใช้ในการเรียนระดับถัดไป หากอ่านทบทวนเนื้อหานี้ แล้วไปฝึกทำข้อสอบจากเล่ม คู่มือเจาะข้อสอบเข้า ม.1 ที่ออกมาควบคู่กัน

จะทำให้การเตรียมตัวสอบมีความพร้อมมากที่สุด

HIGHLIGHTS:​

เป็นหนังสือสรุปเนื้อหา วิชาที่จะใช้สอบเข้าชั้น ม.1 แยกเป็นรายวิชา ตามสีภายในเล่ม

bottom of page