top of page
MOCK EXAM ข้อสอบภาษาอังกฤษ TCAS
REVIEW:

หนังสือเล่มนี้นำเสนอ “ข้อสอบจำลองภาษาอังกฤษ” ทั้ง 3 สนามสอบคือ “GAT, O-NET และ 9 วิชาสามัญ” รวมทั้งหมด 9 ชุด 660 ข้อ นำเสนอแนวข้อสอบล่าสุด ทันสมัย ครอบคลุม และตรงตามวัตถุประสงค์ที่แท้จริง พร้อมเฉลยอย่างละเอียด ให้น้อง ๆ ที่กำลังเตรียมสอบเข้ามหาวิทยาลัย ได้ลองทำข้อสอบก่อนลงสนามจริง ช่วยให้ได้รู้จุดแข็ง มองเห็นจุดอ่อนของตนเอง เรียนรู้จากข้อผิดพลาดที่พบในข้อสอบ แล้วนำไปแก้ไขจุดที่บกพร่อง ทบทวนหรือหาความรู้เพิ่มเติม เพื่อเพิ่มโอกาสให้สอบติดมากยิ่งขึ้น

HIGHLIGHTS:​

- ข้อสอบจำลอง TCAS สำหรับพี่ๆ ม.ปลาย เพื่อเตรียมความพร้อมสุดๆ ก่อนสอบ

- มาตะลุยข้อสอบ 9 ชุด 660 ข้อ กันเถอะ

bottom of page