top of page
ลงทุนหุ้นท่ามกลางวิกฤติ
REVIEW:

การลงทุนในหุ้น ตลาดหุ้น วิกฤติของสถานการณ์หุ้น ลักษณะหุ้นในช่วงวิกฤติ การลงทุนยุคใหม่ หุ้นพื้นฐาน บทเรียนของการเล่นหุ้นตามสถานการณ์ วิวัฒนาการของนักลงทุน สัญญาณเศรษฐกิจ สัญญาณเก็งกำไรในตลาดหุ้น อนาคตของหุ้นไทย และอันดับเศรษฐีโลกในรอบ 25 ปี รวมทั้ง 20 มหาเศรษฐีที่เกิดขึ้นหลังโควิด-19 เหมาะสำหรับนักลงทุนทั้งมือเก่าและมือใหม่ ที่จะได้แนวคิด วิเคราะห์ การเลือกซื้อหุ้น การเข้าถึงสถานการณ์วิกฤติต่างๆ กับการลงทุนในหุ้น ภาพรวมของหุ้นในพอร์ต การเข้าใจลักษณะของหุ้นแบบต่างๆ มีความรู้เท่าทันวิกฤติและการลงทุน เป็นต้น

HIGHLIGHTS:​

- วิกฤติต้มยำกุ้ง

- วิกฤติโควิด-19

- สัญญาณเศรษฐกิจถดถอย

- เลือกหุ้นในวิกฤติโควิด-19

- 20 มหาเศรษฐีหลังโควิด-19

- อันดับเศรษฐีโลกในรอบ 25 ปี

bottom of page