top of page
การเงินลวงโลก (FAKE)
REVIEW:

โรเบิร์ตจะมาทำให้คุณตาสว่างด้วยเรื่องลวงโลก 3 เรืองคือ เงินจอมปลอม : เงินจอมปลอมมีอำนาจทำให้คนรวยรวยยิ่งขึ้น และในขณะเดียวกันก็ทำให้คนจนและชนชั้นกลางยิ่งจนลงไปอีก ครู จอมปลอม : โรงเรียนสอนอะไรแก่คุณบ้างเกี่ยวกับเงิน สำหรับคนส่วนใหญ่ คำตอบคือ “ไม่มีสักอย่าง” ครูส่วนใหญ่นั้นเป็นคนที่ยอดเยี่ยม แต่ระบบการศึกษาของเรานั้นล่มสลาย ล้าหลัง และล้มเหลวที่จะเตรียมนักเรียนให้เข้าสู่โลกแห่งความเป็นจริง ทรัพย์ สินจอมปลอม : คุณจะเข้าใจว่าทรัพย์สินจอมปลอมคืออะไร และมันทำให้คุณจนได้อย่างไร อะไรคือทรัพย์สินที่แท้จริงที่ทำให้คุณรวยขึ้น จุดเด่นคือ คุณจักรพงษ์ เมษพันธุ์ มาเป็นบรรณาธิการเล่มให้ และช่วย PR ในเพจ Money Coach ซึ่งจะสามารถกระตุ้นยอดขายได้

HIGHLIGHTS:​

เงินจอมปลอม ครูจอมปลอม ทรัพย์สินจอมปลอม เรื่องราวหลอกลวงทางการเงินที่ทำให้คนจนและคนชนชั้นกลางยิ่งจนลง

bottom of page