top of page
เคมี เธอกับฉัน
REVIEW:

หนังสือเล่มนี้เป็นความตั้งใจของผู้เขียนที่ต้องการทำให้วิชาเคมีเป็นวิชาที่สนุกและเข้าใจง่าย โดยการเริ่มต้นจากเรื่องง่าย ๆ เป็นอันดับแรก ได้แก่ เรื่องตารางธาตุ และการอ่านชื่อสารประกอบ เนื้อหาในบทต่อ ๆ มาจะมีความซับซ้อนมากขึ้น ซึ่งผู้เขียนได้นำเสนอในรูปแบบที่เรียบง่าย กระชับ เข้าใจง่ายด้วยรูปแบบ My Mapping ซึ่งเมื่ออ่านเนื้อหาจบในแต่ละบท

ผู้อ่านสามารถใช้ My Mapping ในการขมวดปมและตกผลึกเรื่องราวทั้งหมดที่อ่านมา หนังสือเล่มนี้จึงเหมาะสำหรับทุกคนที่สนใจในวิชาเคมี ไม่ว่าจะอยู่ในวัยใดก็ตาม

HIGHLIGHTS:​

เคมี เธอกับฉัน เคมีสนุก เข้าใจง่าย สไตล์เพื่อนรัก แค่มี เธอกับฉัน เสริมฐานความรู้วิชาเคมีของน้อง ม.ต้น ให้แน่น เพื่อก้าวสู่ ม.ปลาย อย่างมั่นใจ ทบทวนเนื้อหาแต่ละบทด้วย My Mapping

bottom of page