top of page
สุดยอดอัลกอริทึมพลิกโฉมโลก (The Master Algorithm)
REVIEW:

หนังสือเล่มนี้นำเสนอบทบาทของแมชีนเลิร์นนิ่งที่ได้ถูกพัฒนากันในวงกว้างและเกี่ยวข้องกับการดำเนินชีวิตประจำวันของพวกเรา แต่เบื้องหลังของความก้าวหน้านี้ จำเป็นต้องพึ่งพาข้อมูลและอัลกอริทึมบางอย่างในการขับเคลื่อน หนังสือเล่มนี้นักเขียนได้นำพาเราไปทำความรู้จักกับเผ่าพันธุ์ทั้ง 5 ที่ได้ริเริ่มสร้างรากฐานของแต่ละอัลกอริทึมตามแบบฉบับของเผ่าพันธุ์ ซึ่งพื้นฐานของแต่ละอัลกอริทึมนี้เองที่เป็นสิ่งจุดประกายความหวังให้ผู้ที่อยู่ในวงการแมชีนเลิร์นนิ่งมุ่งมั่นที่จะผสานรวมให้เป็นสุดยอดอัลกอริทึม ที่จะสามารถสร้างขุมความรู้จากทุกเรื่องในโลก แล้วนำมาใช้ประโยชน์กับมนุษยชาติตามแต่จินตนาการ ดังนั้นสุดยอดอัลกอริทึมจึงเป็นสิ่งที่โลกรอคอย

HIGHLIGHTS:​

หนังสือที่ได้รับการแนะนำจากผู้นำโลกอย่างประธานาธิบดีจีน

สี จิ้นผิงและบิล เกตต์ ว่าด้วยเรื่องของพื้นฐานปัญญาประดิษฐ์ (AI) และแมชีนเลิร์นนิ่ง ซึ่งเป็นอัลกอริทึมที่ถูกสร้างขึ้นให้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สามารถพัฒนาตนเองได้ เหมาะกับผู้อ่านทั่วไปที่สนใจติดตามความก้าวหน้าของเทคโนโลยี

bottom of page