top of page
Stock Start Up ลงทุนหุ้น VI
REVIEW:

รวบรวมเนื้อหาแนวทางการลงทุนหุ้นที่เป็นแนวพื้นฐานซึ่งทำาให้ผู้เริ่มต้นสามารถศึกษาด้วยตนเองได้ง่ายและนำาไปต่อยอดการลงทุนได้ โดยเนื้อหาหลักจะนำามาจากคอร์สออนไลน์ “ก่อนลงทุนหุ้นแนว VI” ซึ่งได้รับกระแสตอบรับดีมากๆ ผู้เขียนจึงนำามาถ่ายทอดออกมาในรูปแบบหนังสือ ลักษณะการอธิบายจะเป็นรูปแบบใหม่ โดยจะมีภาพสไลด์สรุปเนื้อหาขึ้นไว้ด้านบนเพื่อให้อ่านรีวิวคร่าว ๆ และทำความเข้าใจเนื้อหาเบื้องต้นได้อย่างรวดเร็ว ส่วนด้านล่างจะมีคำาอธิบายเสริมทำาให้เข้าใจเนื้อหาส่วนลึกมากยิ่งขึ้น ราวกับว่าผู้อ่านกำาลังดูสไลด์ประกอบโดยมีผู้เขียนมาบรรยายเนื้อหาให้ฟัง และผู้เขียนแทรกลิงก์คลิป YouTube จากช่อง Mr.LikeStock ประกอบในเนื้อหากว่า 10 คลิป ซึ่ง คลิปเหล่านี้จะช่วยให้ท่านศึกษาเพิ่มเติมและเข้าใจเนื้อหาได้ง่ายขึ้น

HIGHLIGHTS:​

ถ้าลงทุนถูกทางไม่มีคำว่าแพ้ มีแต่คำว่าชนะกับการเรียนรู้

bottom of page