top of page
เส้นทางสู่อิสรภาพทางการเงินอย่างแท้จริง
REVIEW:

นี่คือหนังสือที่จะทำให้ทุกคนเข้าใจเรื่องการเงินอย่างรอบด้าน สามารถวางแผนเส้นทางสู่การมีฐานะที่มั่นคง และพาตัวเองสู่อิสรภาพการเงินได้ด้วยตัวเอง คุณจะเข้าใจถึงความรู้การเงินขั้นพื้นฐาน การบริหารสภาพคล่อง ตลอดจนการจัดการความเสี่ยงทางการเงิน เรื่องราวต่างๆ ที่ผู้เขียนนำเสนอ จะสามารถสร้างแรงบันดาลใจให้คุณเลือกเส้นทางสู่ความมั่งคั่งด้วยตัวคุณเองโดยไม่ต้องเลียนแบบใคร!

HIGHLIGHTS:​

ิอิสรภาพทางความคิดยังมีไม่ได้ อย่าตะเกียกตะกายมองหาอิสรภาพทางการเงิน

bottom of page