top of page
คู่มือพิชิตสอบ ก.พ. ภาค ก. ครบ 4 วิชา ฉบับอัปเดตล่าสุด
REVIEW:

หนังสือคู่มือพิชิตสอบ ก.พ. ภาค ก. ครบ 4 วิชา ฉบับอัปเดตล่าสุดเล่มนี้ รวบรวมเทคนิคที่สำคัญ แนวข้อสอบที่มักจะออก และเฉลยวิธีการคำนวณให้ผู้อ่านเกิดความเข้าใจและนำไปใช้สอบได้จริง และสามารถเรียนรู้ได้ผ่านตัวอย่างวิดีโอที่จะมี QR code สแกนเพื่อเข้าเรียนผ่านวิดีโอสอน โดยจะมีชุดข้อสอบ Pre-test หรือข้อสอบเสมือนจริง ให้ผู้อ่านสามารถทดสอบก่อนลงสอบสนามจริง เป็นการประเมินตนเองก่อนสอบ โดยการอ้างอิงจากข้อสอบสนามจริงอัปเดตล่าสุด ซึ่งจะเป็นประโยชน์แก่ผู้ที่จะสอบบรรจุเข้ารับราชการได้เป็นอย่างดี

HIGHLIGHTS:​

รวม 4 วิชา สอบ ก.พ. ภาค ก. ฉบับอัปเดตล่าสุด รวมเทคนิคสำคัญ แนวข้อสอบ และเฉลยวิธีคำนวณที่นำไปใช้ได้จริง เรียนรู้เพิ่มเติมผ่านวิดีโอสอน โดยการสแกนผ่าน QR Code ที่อยู่ในหนังสือ

bottom of page