top of page
คู่มือเจาะข้อสอบวิทยาศาสตร์
ป.6 เข้า ม.1
REVIEW:

คู่มือเจาะข้อสอบวิทยาศาสตร์ ป.6 เข้า ม.1 เล่มนี้ รวบรวมแนวข้อสอบวิชาวิทยาศาสตร์ พร้อมเฉลยเนื้อหาแบบอธิบายละเอียด ครอบคลุมเนื้อหา ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 ตามหลักสูตรใหม่ล่าสุด เหมาะสำหรับนักเรียนระดับชั้นประถมปีที่ 6 ที่กำลังเตรียมตัวสอบเข้าชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เพื่อทบทวนความรู้ในวิชาวิทยาศาสตร์ เสริมสร้างความมั่นใจ และเตรียมตัวให้พร้อมก่อนสอบ

HIGHLIGHTS:​

รวมแนวข้อสอบวิชาวิทยาศาสตร์ พร้อมเฉลยเนื้อหาแบบอธิบายละเอียด ครอบคลุมเนื้อหา ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 ตามหลักสูตรใหม่ล่าสุด ใช้ทบทวนความรู้ในวิชาวิทยาศาสตร์ เสริมสร้างความมั่นใจ และเตรียมตัวให้พร้อมก่อนสอบ

bottom of page