top of page
สนุกคัดคำศัพท์อังกฤษ
REVIEW:

เป็นหนังสือรวมคำศัพท์แยกเป็นหมวดหมู่ มีคำอ่าน คำแปล และภาพประกอบ คำศัพท์พิมพ์เป็นรอยประ เพื่อให้เด็กหัดลากเส้นตาม ซึ่งการคัดคำศัพท์ซ้ำๆ พร้อมกับการอ่านออกเสียงและดูภาพประกอบ จะทำให้เด็กจดจำคำศัพท์ได้แม่นยำ จะทำให้มีคลังคำศัพท์ในตัวมากพอ ทำให้การเรียนภาษาอังกฤษในระดับชั้นที่สูงขึ้น ประสบความสำเร็จด้วยดี ในเล่มประกอบด้วย หมวดยานพาหนะ สิ่งของเครื่องใช้ และธรรมชาติ

HIGHLIGHTS:​

เหมาะสำหรับวัยอนุบาลจนถึงระดับประถมศึกษา พัฒนาทักษะ เพิ่มพูนความรู้เกี่ยวกับคำศัพท์ในหมวดหมู่ต่างๆ ฝึกคัดลายมือตามเส้นประ จนเกิดการจดจำคำศัพท์ได้ดียิ่งขึ้น

bottom of page