top of page
ตะลุยแนวข้อสอบ O-NET ภาษาอังกฤษ ม.3 (Version2)
REVIEW:

"หนังสือเล่มนี้เป็นการจัดทำแนวข้อสอบ O-NET ภาษาอังกฤษระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มาให้ผู้อ่านได้ตะลุยฝึกซ้อมเตรียมความพร้อมกันล่วงหน้า เหมาะสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ที่กำลังเตรียมตัวสอบ O-NET วิชาภาษาอังกฤษ ช่วยให้เตรียมตัวสอบวิชาภาษาอังกฤษอย่างได้ผล ด้วยเนื้อหาที่หลากหลาย เพิ่มศักยภาพและเสริมความรู้ด้านภาษาอังกฤษให้แข็งแกร่งยิ่งขึ้น ด้วยแนวข้อสอบล่าสุดมากถึง 350 ข้อ จำนวน 7 ชุด พร้อมเฉลย คำอธิบาย และคำแปลอย่างละเอียด ตรงตามสาระและมาตรฐานการเรียนรู้ที่ สทศ. ได้กำหนดไว้ หนังสือเล่มนี้จะเติมเต็มความรู้ ความเข้าใจ และสร้างความคุ้นเคยกับตัวข้อสอบก่อนลงสู้ศึกในสนามสอบจริง ไม่ว่าข้อสอบจะออกมาในรูปแบบใด พลิกแพลงไปมาแค่ไหน ผู้อ่านก็จะสามารถรับมือข้อสอบได้อย่างเต็มที่ และมีประสิทธิภาพ"

HIGHLIGHTS:​

คู่มือช่วยฝึกทำข้อสอบภาษาอังกฤษ O-NET ม.3

bottom of page