top of page
สมุดโน้ตฟิสิกส์ ม.4
REVIEW:

หนังสือ สมุดโน้ตฟิสิกส์ ม.4 เล่มนี้ ได้รวบรวมเนื้อหาฟิสิกส์ ม.4 ยกตัวอย่างเช่น การเคลื่อนที่แนวตรง มวล แรงและกฎการเคลื่อนที่ สภาพสมดุล เป็นต้น โดยเป็นผลงานจากประสบการณ์การสอนฟิสิกส์ 16 ปี ของผู้เขียน ทั้งการเป็นติวเตอร์ในสถาบันกวดวิชาและวิทยากรรับเชิญจากหลายร้อยโรงเรียนทั่วประเทศ ทำให้ได้สะสมวิธีการอธิบายและสรุปแบบใหม่ ๆ ช่วยให้ผู้อ่านเห็นภาพและเข้าใจง่าย สิ่งที่สะดุดตาที่สุดของหนังสือเล่มนี้ คือ รูปประกอบที่มีสีสันน่ารัก ดูแปลกตากว่าหนังสือฟิสิกส์ทั่วไป ซึ่งนักเขียนตั้งใจวาดรูปต่าง ๆ ด้วยตัวเอง เพื่อให้แต่ละรูปสามารถสื่อสารและอธิบายฟิสิกส์ในเหตุการณ์ต่าง ๆ ได้อย่างตรงประเด็น เช่น เคลื่อนที่เร็วขึ้นหรือช้าลง วัตถุถูกแรงกระทำมากหรือน้อย เป็นต้น เหล่านี้ได้ถูกแสดงออกมาผ่านทางสีหน้า ท่าทาง และสิ่งแวดล้อมในรูป ทำให้ผู้อ่านเข้าใจเนื้อหาวิชาฟิสิกส์ได้อย่างง่ายดายและจดจำเนื้อหาได้แม่นยำยิ่งขึ้น

HIGHLIGHTS:​

รวมเนื้อหาวิชาฟิสิกส์ ระดับชั้น ม.4 ผลงานจากประสบการณ์กว่า 16 ปี จากการเป็นติวเตอร์และวิทยาการรับเชิญของผู้เขียน การ์ตูนน่ารัก สื่อสารและอธิบายเหตุการณ์ทางฟิสิกส์ได้ตรงประเด็น

bottom of page