top of page
พันธ์ุนักขาย
REVIEW:

นำเสนอเนื้อหาในเชิงเปรียบเทียบของบรรดานักขาย หรือเซลส์แมนทั้งหมดให้เป็นสุนัขพันธุ์ต่างๆ ซึ่งจะเน้น 5 พันธุ์คือ พิตบูล, โกลเด้นรีทรีฟเวอร์, ชิวาว่า, พูดเดิล และบาสเซ็ตต์ฮาวนด์ ซึ่งในแต่ละพันธุ์นั้นจะมีจุดเด่นที่แตกต่างกัน เช่น พันธุ์พิตบูล...จะเป็นประเภทที่เรียกว่ากัดไม่ปล่อย และเน้นการขายในเชิงรุก, พันธุ์ชิวาว่า...จะเป็นประเภทที่ไม่อยู่นิ่ง สนใจสิ่งรอบข้างตลอด เปรียบเทียบกับนักขายที่เป็นพันธุ์นี้คือ เน้นการให้ความสำคัญกับข้อมูลและรายละเอียดของสินค้าอย่างถี่ยิบและแม่นยำ, ส่วนพันธุ์พูดเดิล...จะเป็นประเภทหรูหรา ซึ่งนักขายประเภทนี้จะมีภาพพจน์ที่ดูดี เหมาะกับบริษัทที่เน้นการสร้างภาพลักษณ์ของสินค้า เป็นต้น นอกจากนี้ยังชี้ให้เห็นความสามารถอย่างง่ายๆ ของนักขาย ที่จำเป็นต่อการสร้างรายได้ และสามารถสร้างกระแสของลูกค้าได้อย่างไม่สิ้นสุด รวมทั้งการขายที่ต่อเนื่อง และยังแนะนำนักขายให้รู้จักสายพันธุ์ของตนเองและทำงานให้ตรงกับจุดแข็งของตน รวมถึงให้คำแนะนำอย่างเป็นขั้นตอนสำหรับการสร้างแรงบันดาลใจ และควบคุมทีมให้กลายเป็นกลุ่มนักขายชั้นเยี่ยม!

HIGHLIGHTS:​

ไม่จำเป็นจะต้องเป็น "สุนัขดุ" ถึงจะประสบความสำเร็จในงานขาย

bottom of page