top of page
สร้างทีมให้ชนะ
REVIEW:

หนังสือเล่มนี้บอกเล่าวิธีการทีละขั้นในการสร้างกฎแห่งเกียรติยศอันแสนทรงพลัง สำหรับบุคคล กลุ่มบุคคล หรือบริษัท เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาตัวเองไปสู่ความสำเร็จและสร้างทีมให้ชนะ โดยจะบอกทีละขั้นตอน ยกตัวอย่าง และเล่ากรณีศึกษาในเรื่องของวิธีการสร้างกฎแห่งเกียรติยศ การนำกฎแห่งเกียรติยศไปใช้และผลักดันให้เป็นที่ยอมรับ การใช้กฎแห่งเกียรติยศควบคุมการเติบโตขององค์กรคุณ การสร้างทีมโดยการดึงคนที่ใช่เข้ามาอยู่ในทีมคุณ เพิ่มศักยภาพและประสิทธิภาพงานด้วยทีมของคุณ และเปลี่ยนความกดดันให้เป็นเพื่อนที่ผลักดันให้ผลลัพธ์ของทีมโดดเด่น เพื่อความสำเร็จในชีวิตและธุรกิจของคุณ

HIGHLIGHTS:​

กฎแห่งเกียรติยศที่จะทำให้ประสบความสำเร็จระดับแชมเปี้ยนทั้งในโลกธุรกิจและชีวิตส่วนตัว

bottom of page