top of page
Inventing Bitcoin : ไขกลไกนวัตกรรมเงินเปลี่ยนโลก
REVIEW:

บิตคอยน์ อาจถือได้ว่าเป็นสิ่งประดิษฐ์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในช่วงชีวิตของพวกเรา แต่ผู้คนส่วนใหญ่กลับไม่รู้ว่ามันคืออะไร หรือทำงานอย่างไรด้วยซ้ำ หนังสือเล่มนี้จะพาคุณเดินชมกระบวนการประดิษฐ์คิดค้นบิตคอยน์ทีละขั้นทีละตอน เพื่อให้คุณมีความรู้ความเข้าใจอย่างเพียงพอ ก่อนจะตัดสินใจลงทุน คุณสามารถเข้าใจเนื้อหาในหนังสือเล่มนี้ได้โดยไม่ต้องมีความรู้ความเชี่ยวชาญทางเทคนิคใด ๆ ทั้งสิ้น! อ่านซะ! และนำความรู้ไปแบ่งปันให้เพื่อนและคนที่คุณห่วงใยด้วย

HIGHLIGHTS:​

ไขกลไกนวัตกรรมเงินเปลี่ยนโลก

bottom of page