top of page
Chem shot พร้อมโจทย์ unseen
REVIEW:

หนังสือ CHEM SHOT พร้อมโจทย์ UNSEEN เล่มนี้ ได้สรุปบทเรียนของวิชาเคมี ม.ปลายทุกบท ย่อมาเฉพาะส่วนที่เป็นเนื้อหาหลักและออกข้อสอบบ่อย มาพร้อมข้อสอบที่ไม่เคยเจอที่ไหนแน่นอน รวมทั้งเทคนิคการจำและเคล็ดลับการทำข้อสอบให้ไวและถูกต้อง หากได้อ่านและทำข้อสอบในหนังสือเล่มนี้ รับรองว่าน้อง ๆ จะมีพื้นฐานเคมีที่แน่นและมีความชำนาญในการทำข้อสอบเพิ่มขึ้นแน่นอน

HIGHLIGHTS:​

- สรุปเนื้อหาหลักเคมี ม.ปลาย ทุกบท เน้นที่ออกสอบบ่อย

- มีเทคนิคการจำและเคล็ดลับทำข้อสอบเร็วและถูกต้อง

- แนวข้อสอบ UNSEEN เขียนขึ้นใหม่ ปูพื้นฐานเคมีเข้มข้นแน่นเปรี๊ยะ

bottom of page