top of page
เด็กวัดดอน
REVIEW:

ชีวประวัติของ ดร. นิเวศน์ เหมวชิรวรากร ต้นแบบ VI ของเมืองไทย ที่นักลงทุนชาวไทยทุกคนรู้จัก และนำแนวทางการลงทุนของท่านมาใช้จนประสบความสำเร็จกันมากมาย ในเล่มผู้อ่านจะได้ทราบประวัติของท่านตั้งแต่เกิด จนถึงวันที่ประสบความสำเร็จมีพอร์ตหุ้นระดับพันล้าน ได้ศึกษาแนวคิดการทำงาน การลงทุน และการใช้ชีวิต เพื่อให้ผู้อ่านได้นำหลักการที่ท่านใช้ มาปรับใช้กับตัวเอง รวมทั้งจะได้รู้แง่มุมต่าง ๆ ของชีวิตท่านที่ไม่เคยเปิดเผยที่ไหนมาก่อน ทั้งในเรื่องการศึกษาตั้งแต่เด็กจนสำเร็จเป็นดอกเตอร์ว่าต้องผ่านอะไรมาบ้าง อะไรคือจุดเปลี่ยนจากอาชีพมนุษย์เงินเดือนมาเป็นนักลงทุน และแง่มุมของชีวิตส่วนตัวในเรื่องภรรยาและลูกสาวท่าน

HIGHLIGHTS:​

จากเด็กสลัมลูกคนงานก่อสร้างอพยพ สู่มหาเศรษฐีนักลงทุนหุ้นที่ได้รับการยอมรับนับถือสูงสุดของประเทศไทย

bottom of page