top of page
สรุปเนื้อหาภาษาอังกฤษ ป.4-6
REVIEW:

สรุปเนื้อหาภาษาอังกฤษ ป.4-6 เล่มนี้ รวบรวมคอนเซปต์สำคัญ ๆ ที่พบบ่อยในข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษ ระดับประถมปลาย ให้อยู่ในรูปของชีตสรุปลายมือ 4 สีสดใส เพื่อให้ง่ายต่อการเข้าใจ จดจำ และนำไปใช้ เนื้อหาครบถ้วนทุกหัวข้อสำคัญของหลักไวยากรณ์ที่ออกสอบบ่อย มาพร้อมแบบฝึกหัดกว่า 6 ชุด ช่วยย่นระยะเวลาในการอ่าน เหมาะกับการอ่านทบทวนก่อนสอบและเตรียมตัวสอบเข้า ม.1 เสริมความมั่นใจของน้อง ๆ ระดับประถมปลายได้ง่าย ๆ ด้วยตัวเอง

HIGHLIGHTS:​

• ครอบคลุมเนื้อหา ป.4-6 เหมาะกับการทบทวนก่อนสอบ และเตรียมพร้อม “สอบเข้า ม.1”

• ครบทุกหัวข้อสำคัญที่ออกสอบบ่อย มาพร้อมแบบฝึกหัดเรื่องการใช้หลักไวยากรณ์ต่าง ๆ

bottom of page