top of page
สรุปเนื้อหาคณิตศาสตร์ ป.4-6
REVIEW:

สรุปเนื้อหาคณิตศาสตร์ ป.4-6 เล่มนี้ รวบรวมคอนเซปต์สำคัญ ๆ ที่พบบ่อยในข้อสอบวิชาคณิตศาสตร์ ระดับประถมปลาย ให้อยู่ในรูปของชีตสรุปลายมือ 4 สีสดใส เพื่อให้ง่ายต่อการเข้าใจ จดจำ และนำไปใช้ เนื้อหาครบถ้วนทุกหัวข้อสำคัญที่ออกสอบบ่อย เช่น จำนวนนับ ตัวประกอบของจำนวนนับ เศษส่วน ทศนิยม มุมและเส้นขนาน เป็นต้น มาพร้อมแบบฝึกหัดกว่า 11 ชุด ช่วยย่นระยะเวลาในการอ่าน เหมาะกับการอ่านทบทวนก่อนสอบและเตรียมตัวสอบเข้า ม.1 เสริมความมั่นใจของน้อง ๆ ระดับประถมปลาย

HIGHLIGHTS:​

• ครอบคลุมเนื้อหา ป.4-6 เหมาะกับการทบทวนก่อนสอบ และเตรียมพร้อม “สอบเข้า ม.1”

• ครบทุกหัวข้อสำคัญที่ออกสอบบ่อย มาพร้อมแบบฝึกหัดถึง 11 ชุด

bottom of page