top of page
สรุปพร้อมแนวข้อสอบ ก.พ.
ภาค ก
REVIEW:

รวบรวม สรุปความรู้เกี่ยวกับเนื้อหาวิชาที่ใช้สอบรับราชการ ก.พ. ภาษาไทย คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ กฎหมาย เพิ่มความรู้เกี่ยวกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี สาระอื่น ๆ ที่ควรทราบ มีแนวข้อสอบและเฉลย เหมาะสำหรับผู้เตรียมตัวสอบ ก.พ. ภาค ก ทุกคน

HIGHLIGHTS:​

หนังสือ สรุปพร้อมแนวข้อสอบ ก.พ. ภาค ก เล่มนี้รวบรวม สรุปความรู้เกี่ยวกับเนื้อหาวิชาที่ใช้สอบรับราชการ ก.พ. ได้แก่ ความรู้ความสามารถทั่วไป ซึ่งประกอบด้วย วิชาภาษาไทย วิชาคณิตศาสตร์ วิชาภาษาอังกฤษ วิชาความรู้กฎหมาย และเพิ่มความรู้เกี่ยวกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี สาระอื่น ๆ ที่ควรทราบ พร้อมทั้งมีแนวข้อสอบและเฉลย เหมาะสำหรับผู้เตรียมตัวสอบงานรับราชการ ก.พ. และก่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ สอบได้ดังใจมุ่งหวัง

bottom of page