top of page
MOCK EXAM ข้อสอบความฉลาดรู้ทั่วไปด้านภาษาอังกฤษ NETSAT
REVIEW:

สำหรับนักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ที่วางแผนจะเข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยขอนแก่นใน “รอบโควตา” นั้น จำเป็นต้องสอบ NETSAT (North Eastern Thailand Scholastic Aptitude Test Center) ซึ่งเป็นศูนย์ทดสอบความฉลาดในการเรียนรู้สำหรับนักเรียนที่กำลังศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษา 5-6 และปวช. 2-3 ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยข้อสอบภาษาอังกฤษที่จะต้องสอบจะอยู่ในส่วนของ NETSAT 1 ความฉลาดรู้ทั่วไปด้านภาษา หนังสือ Mock Exam ข้อสอบความฉลาดรู้ทั่วไปด้านภาษาอังกฤษ NETSAT เล่มนี้ นำเสนอแนวข้อสอบ 10 ชุด จำนวน 400 ข้อ ตรงตามข้อสอบจริงปีล่าสุด ช่วยให้นักเรียนวางแผนการเตรียมตัวสอบได้ดียิ่งขึ้น สามารถฝึกฝน ทำความคุ้นเคยกับตัวข้อสอบ พร้อมเฉลยละเอียดชัดเจน อ่านเข้าใจง่าย และตรงประเด็น
 

HIGHLIGHTS:​

- เหมาะสำหรับนักเรียนที่กำลังศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5-6 และปวช. 2-3 ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่กำลังเตรียมตัวสอบ NETSAT

- นำเสนอแนวข้อสอบ 10 ชุด จำนวน 400 ข้อ ตรงตามข้อสอบจริงปีล่าสุด

- ช่วยวางแผนการเตรียมตัวสอบ ฝึกฝน ทำความคุ้นเคยกับตัวข้อสอบ พร้อมเฉลยละเอียด อ่านเข้าใจง่าย ตรงประเด็น

bottom of page