top of page
พิชิตแนวข้อสอบ PAT 2 ชีววิทยา
REVIEW:

"พิชิตแนวข้อสอบ PAT 2 ชีววิทยา" เล่มนี้ เน้นการถ่ายทอดเนื้อหาออกมาเป็น Concept ที่เข้าใจง่าย สามารถนำไปใช้สอบได้จริงและตรงความต้องการของนักเรียน โดยได้ผ่าข้อสอบชีววิทยาออกมาด้วยการเฉลยข้อสอบอย่างละเอียด ตอบให้เคลียร์ และชัดเจนทุกประเด็น หนังสือเล่มนี้จึงเหมาะเป็นอย่างยิ่งสำหรับน้องๆ ที่กำลังเตรียมตัวสอบ เพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาต่อไป"

HIGHLIGHTS:​

เทคนิคดีๆ ที่จะช่วยน้องๆ ม.ปลายพิชิต PAT ชีวะ

bottom of page