top of page
สรุปเนื้อหาวิทยาศาสตร์ ป.4-6
REVIEW:

วิทยาศาสตร์ มีความสำคัญกับการพัฒนาประเทศเป็นอย่างมาก ดังนั้นการปลูกฝังให้เด็ก ๆ เข้าใจในหลักการตั้งแต่ระดับประถมศึกษาจึงเป็นสิ่งจำเป็น เพราะจะทำให้เด็ก ๆ มีความมั่นใจ สนใจ และนำความรู้ไปต่อยอดในการเรียนระดับที่สูงขึ้นได้ สรุปเนื้อหาวิทยาศาสตร์ ป.4-6 เล่มนี้ รวบรวมคอนเซปต์สำคัญ ๆ ที่พบบ่อยในข้อสอบวิชาวิทยาศาสตร์ ระดับประถมปลาย ให้อยู่ในรูปของชีตสรุปลายมือ 4 สีสดใส เพื่อให้ง่ายต่อการเข้าใจ จดจำ และนำไปใช้ มาพร้อมแบบทดสอบถึง 16 ชุด และเฉลย เหมาะกับการอ่านเพื่อเพิ่มเกรดในโรงเรียน และเตรียมตัวสอบเข้า ม.1 เสริมความมั่นใจของน้อง ๆ ระดับประถมปลายได้ง่าย ๆ ด้วยตนเอง

HIGHLIGHTS:​

• ครอบคลุมเนื้อหา ป.4-6 เหมาะกับการทบทวนก่อนสอบ และเตรียมพร้อม “สอบเข้า ม.1”

• ครบทุกหัวข้อสำคัญที่ออกสอบบ่อย มาพร้อมแบบทดสอบถึง 16 ชุด

bottom of page