top of page
พ่อแม่เป็นแค่...ตลอดชีวิต
(the Rules of Parenting)
REVIEW:

คู่มือการเลี้ยงลูกให้เติบโตเป็นคนที่สมบูรณ์แบบตั้งแต่วัยเด็กจนกระทั่งโตเป็นผู้ใหญ่ ให้เขาเป็นคนที่คุณเฝ้ามองด้วยความภาคภูมิใจ มีภูมิคุ้มกันที่ไม่ว่าจะเจอกับสถานการณ์แบบไหนพวกเขาก็พร้อมรับมือกับมัน เนื้อหาในเล่มจึงอุดมด้วยทัศนคติและหลักการต่างๆ ที่ผู้เขียนได้กลั่นกรองออกมาเพื่อให้พ่อแม่ได้ใช้เป็นเรื่องมือนำทางในช่วงที่ต้องเลี้ยงดูลูก เพื่อให้คุณเป็นป๋าดัน เจ๊ดัน ที่ปลุกปั้นเด็กได้เต็มศักยภาพ และยังช่วยกระชับความสัมพันธ์ฉันพ่อแม่ลูกให้เหนียวแน่นไปตลอดชีวิตด้วย

HIGHLIGHTS:​

แก่นแท้ของการเป็นพ่อแม่ที่เข้าใจลูกอย่างแท้จริง

bottom of page