top of page
จักรวาลการเกษียณ
REVIEW:

เทคนิคการวางแผนเกษียณสำหรับคนทั่วไปและมนุษย์เงินเดือนทั้งที่เพิ่งทำงานและทำมานานแล้ว ซึ่งไม่ใช่เรื่องไกลตัว แต่ทุกคนควรเริ่มให้เร็วที่สุด และแผนการเกษียณควรเป็นส่วนหนึ่งของการออกแบบชีวิตของแต่ละคน แนวทางการเขียนจะฉีกแนวไปจากเขียนหนังสือการเงินเล่มอื่น การเดินเรื่องจะคล้ายการเขียนนิยาย มีตัวเอกเป็นมนุษย์เงินเดือนทั่วไปที่ยังไม่มีเป้าหมายการวางแผนการเงินและเกษียณ จนแม่ให้ไปเยี่ยมคุณป้าที่เออรีรีไทร์มาจากสหรัฐฯ ท่านจึงสอนวางแผนชีวิต การเงิน และแผนเกษียณให้ การอ่านจึงไม่น่าเบื่อ อารมณ์เหมือนอ่านนิยายที่ให้ความรู้ไปด้วย

HIGHLIGHTS:​

ชีวิตหลังเกษียณจะเป็นอย่างไร อยากเกษียณเมื่อไหร่ มีเงินใช้เดือนละเท่าไหร่ หนังสือนิยายการเงินเล่มนี้คือที่สุดของคำตอบทั้งมวล

bottom of page