top of page
รวมโจทย์เจ๋งเก็งแม่นแนวใหม่ คณิตศาสตร์สอบเข้า ม.1
REVIEW:

รวมโจทย์เจ๋งเก็งแม่นแนวใหม่ คณิตศาสตร์สอบเข้า ม.1 โรงเรียนจุฬาภรณฯ ทั่วประเทศ และโรงเรียนดัง เข้มข้นเจาะลึก ครอบคลุมแนวข้อสอบจริง เฉลยละเอียด เข้าใจง่าย ด้วยเทคนิคดี ๆ ฉบับประสบการณ์ผู้เขียน นำไปประยุกต์ใช้ทำข้อสอบจริงได้มากที่สุด เหมาะสำหรับทบทวนและฝึกซ้อมก่อนลงสนามสอบจริง ด้วยความมั่นใจเต็ม 100!!!

HIGHLIGHTS:​

• โจทย์ประยุกต์ ท้าทาย ครอบคลุมเนื้อหาตามหลักสูตรใหม่ พร้อมเฉลยละเอียด

• เน้นวิเคราะห์แบบเจาะลึก ด้วยเทคนิคง่าย ๆ ไม่ซับซ้อน

• จัดเต็มข้อสอบจำนวน 5 ชุด รวมกว่า 150 ข้อ

bottom of page